Projectbureau

Naam: 
Projectbureau
Type: 
Over iMMovator

Bestuur
Bob Verburg (voorzitter, onafhankelijk)
René Delwel (penningmeester, United)
Jan Wester (bestuurslid, TNO)
Désirée Majoor (bestuurslid, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)

Adviesraad
Wimar Jaeger (wethouder Gemeente Hilversum)
Hans de Clercq (Directeur Instituut voor Media, HU)

Projectbureau

Ton van Mil (directie)
“Werken voor iMMovator is een voorrecht. iMMovator maakt het mogelijk onbeperkt kennis op te doen en deze belangeloos te delen met eenieder die dat wil. iMMovator maakt het daarmee ook mogelijk concurrenten samen te brengen en nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen. De combinatie van strategie ontwikkelen voor de sector en ten uitvoer brengen met een individuele ondernemer is uniek. De compactheid van iMMovator is daarbij een groot goed. Geen eindeloze discussies maar Act Strategy!”
LinkedIn

Freek van ’t Ooster (directie)
“iMMovator heeft een sterk netwerk. Vanuit die basis proberen we innovatie te stimuleren. Met projecten als BreedNet, Expertgroep Digitale Televisie en de Cross Media Cafés proberen we overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven bij elkaar te krijgen en effectieve verbindingen te creëren.”
LinkedIn
Twitter

 

Mir Wermuth (business development, growing games, internationalisering)
“Zelfs na tien jaar heeft iMMovator niets aan kracht ingeboet. Met een klein, wendbaar en daardoor uiterst effectief en efficiënt werkend team heeft het team eerst lokaal, en daarna nationaal kunnen functioneren als vliegwiel voor allerlei innovatiebewegingen in de mediasector. Daar heeft niet alleen de mediasector profijt van, maar ook verwante gebieden als zorg en ICT. En nu is het tijd voor de next step: het buitenland veroveren met ons unieke concept!”
LinkedIn
Twitter

Monique van Dusseldorp (programmering events)
"De iMMovator Cross Media Cafe's laten keer op keer zien met hoeveel plezier en toewijding in Nederland gewerkt wordt aan cross mediale producten en diensten. Ik probeer altijd die mensen op het podium te krijgen die ook echt praktisch inzicht willen geven in hun projecten. Dat levert dan ook vaak hele waardevolle bijeenkomsten op, met veel nieuws. De Cross Media Cafe's leggen de vinger aan de pols van de cross media industrie in Nederland."
LinkedIn
Twitter

Marlies Hakvoort (communicatie)
"Het mooie aan iMMovator is dat we met onze projecten en evenementen verschillende groepen aanspreken binnen de crossmedia industrie. Van de uitgeefkant die geinteresseerd is in tablets, tot techneuten op het gebied van 3D. Van handelsmissies naar Amerika tot een pressurecooker week voor studenten. De crossovers die ontstaan tussen verschillende groepen mensen tijdens onze projecten en events zorgen voor bijzondere initiatieven. IMMovator zelf is bijzonder omdat we met een kleine, maar gedreven groep mensen binnen korte tijd altijd iets moois weten op te tuigen. Positieve energie een een goede flow!"
LinkedIn 
Twitter

Frank Visser (HbbTV Forum Nederland, Media Future Week, Media Groen)
“Het bijzondere aan iMMovator is de combinatie van het team. Bij iMMovator draagt iedereen bij, wat zoveel betekent als dat ieders bijdrage van substantiële invloed is op het eindresultaat en iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen bijdrage aan dat eindresultaat. Dat heeft tot gevolg dat veel initiatieven slagen, en waar dat niet lijkt te lukken, ze snel worden vervangen door kansrijker projecten".”
LinkedIn
Twitter