Overige Events

Naast de grootschalige events zoals de Cross Media Cafés, Mediapark Jaarcongres en Media Future Week, en onze kleinschalige events (masterclasses, workshops, technology updates) organiseert iMMovator een aantal special events waar behoefte aan is. Bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten over subsidiemogelijkheden of speciale rondleidingen op mediabeurzen. Op verzoek organiseren we ook werkbezoeken, met name voor overheden.

Een overzicht van onze special events:

Archief: