Monitor Creatieve Industrie

Naam: 
Monitor Creatieve Industrie
Type: 
Publicatie
Meer informatie via: 

De Monitor Creatieve Industrie (opvolger Cross Media Monitor) is een analyse van de ontwikkelingen binnen de ICT en creatieve industrie. Met de tweejaarlijkse publicatie van de Monitor creatieve industrie draagt iMMovator al sinds 2006 bij aan de ontwikkeling van kennis over creatieve industrie en ICT in Nederland. De monitor laat zien waar de Creatieve Industrie en de ICT sector staat en wat de belangrijkste ontwikkelingen in de clusters en steden zijn. In welke sectoren in de Creatieve Industrie zijn opvallende stijgingen of dalingen te zien? Hoe zit het met de toegevoegde waarde? Wat moeten we met de versnippering? En welke steden huisvesten de meeste banen in de Creatieve Industrie? Waarom rekenen we bepaalde onderdelen wel en niet mee? Welke sectortransities vinden er plaats?

Monitor Creatieve Industrie 2016

Deze Monitor Creatieve Industrie 2016 biedt een overzicht en analyse van de ontwikkeling van het economisch belang van de creatieve industrie en ICT in Nederland in termen van banen, vestigingen, productie en toegevoegde waarde vanaf 2005 t/m 2015. Verder worden de Top-10 steden, en drie belangrijke ontwikkelingen behandeld: schaalverkleining, nieuwe bedrijfstakken en creatieve beroepen.

De sectoren creatieve industrie en ICT dragen substantieel bij aan het economisch herstel van de Nederlandse economie. Dit blijkt uit de Monitor creatieve industrie 2016 die vandaag gepubliceerd is. De banengroei is het sterkst in de creatieve industrie die in 2015 ruim 294.000 banen telt. De ICT sector telt in 2015 bijna 283.000 banen. In de afgelopen tien jaar kwamen er in de creatieve industrie netto 61.000 banen en in de ICT sector 16.000. Meer recent, in de jaren 2013-2015, is de werkgelegenheid in de creatieve industrie gegroeid met 1,4 procent per jaar en in de ICT sector 0,6 procent. De gehele Nederlandse economie liet in die jaren een terugloop in banen zien van 0,4 procent.

Lees hier meer over de cijfers uit de Monitor Creatieve Industrie 2016

Monitor Creatieve Industrie 2014

Tijdens een lunchsessie op het Media Park in Hilversum zijn op 9 december de resultaten van de Monitor Creatieve Industrie 2014 van iMMovator gepresenteerd. Het onderzoek pleit ervoor het verdienvermogen van de Creatieve Industrie hoog op de beleidsagenda’s te zetten. In de aanwezigheid van beleidsmakers van grote steden en delegaties van de ministeries van OC&W en EZ werd het eerste exemplaar door iMMovator voorzitter Bob Verburg uitgereikt aan Barbera Wolfensberger, boegbeeld van de Topsector Creatieve Industrie. Lees hier het verslag van de lunchbijeenkomst.

Lees hieronder de Monitor Creatieve Industrie, download hier de PDF van het onderzoek of lees bijbehorende nieuwsbericht. 

Cross Media Monitor 2012

In juni 2012 werden deel 1 en deel 2 van de Cross Media Monitor 2012 gepresenteerd: Cross Media in Cijfers en de Top-25 Cross Media Steden in Nederland (Lees hier het persbericht).

In november werd ook deel 3 uitgebracht: de toekomst van het Cross Media Cluster.De belangrijkste conclusies: Cross media cluster moet meer innovatiekansen beter benutten, efficiency niet langer voldoende voor duurzame concurrentiepositie. Lees hier het persbericht over deze editie.

De monitors zijn hieronder te bekijken. 

Lees hier Cross Media Monitor deel 1: Cross media in cijfers

Download hier de pdf van deel 1.

Cross Media Monitor Deel 2: Top 25 Steden

Download hier de pdf van deel 2.

Cross Media Monitor Deel 3: Toekomst van Cross Media Cluster

 

Download hier de pdf van deel 3.

Lees hier het verslag van de expert workshop op dinsdag 15 mei 2012, die georganiseerd werd in het kader van de Cross Media Monitor: Mediaclusters: sterk in efficiency winst te behalen bij innovatie.

Oudere publicaties:

Cross Media Monitor Haarlem

Nieuwe Energie op de Creatieve As beoogt de ontwikkeling van de creatieve industrie in Haarlem te bevorderen. Onderdeel van dit project is een onderzoek naar de ontwikkeling van de creatieve industrie in de Spaarnestad in de context van Zuid-Kennmerland en de Noordvleugel. In dat kader heeft MMovator de systematiek van de Cross Media Monitor op de Haarlemse creatieve industrie en ICT sector toegepast. Ook is naar de brede economische context van de stad en de streek gekeken. Het rapport van de hand van Paul Rutten (Paul Rutten Onderzoek/Universiteit Antwerpen) en Olaf Koops (TNO) beveelt Haarlem aan om te focussen op de kleinschalige creatieve industrie, die zich in Haarlem sterk ontwikkeld en die past binnen de sociaal-economische, culturele en ruimtelijke structuur van stad en regio. In combinatie met de zakelijke dienstverlening  en de sterke kunst en erfgoed sector kan dat deel van de creatieve industrie bijdragen aan de ontwikkeling van de Haarlemse creatieve economie. 

Cross Media Monitor Update 2011

De sector ICT en creatieve industrie heeft in 2010 klappen opgelopen, onder meer door daling van de werkgelegenheid bij de media industrie in Hilversum. De herstructurering van de sector zet intussen onverminderd door. Grote bedrijven stoten mensen af, die vaak als ZZP’er doorgaan. Dit blijkt uit een update van de Cross Media Monitor, waarin iMMovator Cross Media Netwerk, de Cross Media Denktank en TNO de conclusies van eerdere edities toetsen aan actuele cijfers. Van deze gegevens is nu een publicatie verschenen in de vorm van de "Cross Media update 2011".

Open publication - Free publishing - More cijfers

 

 

Cross Media Monitor Gooi en Vechtstreek

Vrijdag 27 mei 2011 is de Cross Media Monitor Gooi en Vechtstreek gepresenteerd.  Lees meer over deze publicatie in dit achtergrondartikel.

 

 

Bekijk hier Cross Media Monitor 2010 deel 1: cross media in cijfers

Cross Media Monitor 2010 deel 2: De kracht van cross media in de netwerk economie

 

Cross Media Monitor 2010 deel 3: Game monitor

 

Cross Media Monitor 2010

De Cross Media Monitor 2010 is op 9 juni tijdens een ontbijtsessie van het Mediapark Jaarcongres gepresenteerd. Deze editie richt zich op heel Nederland en belicht naast de steden in de Noordvleugel tevens de top 25 crossmedia steden in Nederland. 

Downloaden of bestellen
De Cross Media Monitor deel 1 en 2 zijn hieronder te downloaden, of bekijk zie in onderstaande widgets. 

Lees meer over de Cross Media Monitor 2010 in de volgende persberichten:

Cross Media Monitor 2008

De Cross Media Monitor 2008 is op dinsdag 17 juni 2008 tijdens het Mediapark Jaarcongres gepresenteerd en aangeboden aan Marjan Hammersma van het ministerie van OC&W. De editie van de Cross Media Monitor 2008 bevat voor het eerst financiële gegevens uit de Rabobank Cijfers en Trends database. Dit levert unieke financiële gegevens op over de creatieve industrie. Daarnaast bevat de Cross Media Monitor voor het eerst een opiniërende ontwikkelingvisie op de cross media in de Noordvleugel.

Klik hier voor meer informatie over de Cross Media Monitor 2008 en de presentatie tijdens het Mediapark Jaarcongres.

Cross Media Monitor 2006

De eerste editie van de Cross Media Monitor werd op vrijdag 23 februari gepresenteerd en uitgereikt aan Alexander Rinnooy Kan. Meer achtergronden (incl. enkele downloads van presentaties) over de uitreiking van de Cross Media Monitor 2006 zijn te vinden in het nieuwsbericht 'Veel belangstelling voor Cross Media Monitor'.