Media Groen

Type: 
Project
Datum: 
ma, 03/20/2017
Meer informatie via: 

Het Media Groen team bestaat uit een aantal betrokken organisaties op het Media Park die de voor Hilversum zeer belangrijke broadcast- en media industrie op ecologisch, economisch en sociaal terrein van binnenuit willen verduurzamen. Dit om de stad, haar industrie en haar omgeving op termijn blijvend te laten bloeien.

Project

De media industrie in Hilversum is een industrie waar voor en door mensen programma’s wordengemaakt voor allerlei distributiemethoden; radio, tv, internet, mobiel. Deze programma’s staan midden in de maatschappij, reflecteren op de maatschappij en helpen de maatschappij zich te ontwikkelen. Cruciaal onderdeel van die maatschappij is de manier waarop we de komende decennia omgaan met ons klimaat. Als media industrie dragen wij daaraan bij door de komende vijf jaar samen op te trekken in het project Media Groen en zo de mogelijkheden die we als onderdelen in de keten van mediacreatie, -productie en -distributie hebben om op om dit gebied winst te behalen te bundelen.

Onderdelen

Het Media Groen project bestaat uit drie onderdelen:
• Bedrijven en bedrijfsprocessen
• Locatie en gebouwen
• Mens en omgeving
– de direct om het Media Park gelegen stad
– de 5.000 medewerkers op het Media Park
– 17 miljoen Nederlanders

Bedrijven en bedrijfsprocessen

Dit onderdeel richt zich op alles wat te maken heeft met verduurzaming van de operationele bedrijfsprocessen in mediabedrijven en tussen bedrijven onderling. Het gaat hier om bedrijfsprocessen die onderdeel zijn van het primaire proces van het maken en distribueren van media. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte ICT, verlichting, ob vans etc. Een voorbeeld is ook het Albert + rating systeem voor de milieubelasting van producties. Ook het belang van continuïteit en ‘resilience’ in het primaire proces zijn belangrijke factoren. Niet alleen techniek is hier onderdeel van, maar ook organisatievormen, contractduur, contractvormen, samenwerkingsverbanden etc. Het zijn juist vaak deze laatste dingen die een sluitende business case in de weg staan.

Locatie en gebouwen

Dit onderdeel richt zich op alles wat te maken heeft met de verduurzaming van het Media Park als bedrijventerrein, en de gebouwen die zich op en rond het Media Park bevinden. Voorbeelden van verduurzaming die onderzocht worden zijn zonne-energie, afvalmanagement, warmtehuishouding en mobiliteit. Kansen in de infrastructuur zijn legio. Het Media Park heeft een eigen stroomnetwerk, ze is zelf netbeheerder en is er een eigen energiecentrale. Deels is dit historisch gegroeid, deels hangt dit samen met de primaire processen en de vereisten die daaraan gesteld worden. Er zijn een aantal grote huurders en er zijn bedrijfsverzamelgebouwen. Dit, met de verschillende gebouwfuncties zoals publieksfuncties versus kantoren, maakt dat de verduurzamingsmaatregelen technisch wellicht identiek kunnen zijn, maar publicitair verschillend benut kunnen worden. Ook gebeurt er al veel op het Media Park dat niet in de publiciteit komt, maar dat ter voorbeeld kan dienen voor andere organisaties.
Een eerste inventarisatie heeft opgeleverd dat het Media Park een zonne-energie capaciteit heeft van 3MWpiek, en er jaarlijks 2,8MWh aan zonne-energie opgewekt kan worden, dit is genoeg om 1000 gemiddelde Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien.

Focus op Groen

Focus op Groen is het eerste congres over duurzaam produceren van TV, radio, film- en muziekfestivals. Voor iedere AV-productie wordt er een flinke hoeveelheid afval geproduceerd, energie verbruikt, lucht vervuild en ga zo maar door. De focus ligt helaas op het realiseren van het product binnen krappe deadlines en voor steeds kleinere budgetten. De duurzaamheid wordt daarbij vaak vergeten. Toch is er al een (LED) lichtpuntje; een aantal bedrijven op het Mediapark zijn al overgestapt op verschillende duurzame initiatieven. RTL heeft LED-verlichting doorgevoerd in de studio’s en de publieke omroep werkt op dit moment al met C02-calculator Albert. Om blijvend resultaat te boeken neemt Focus op Groen het initiatief om in Nederland de productie van radio, TV, film- en muziekfestivals te “vergroenen”.

Op 4 oktober organiseerde Media Groen het Focus op Groen congres. Bekijk hier alle verslagen, video's en presentaties terug. 

Green Deal Media

Het Media Park gaat voor groene stroom. In december van 2016 hebben Media Park Management, NPO, RTL, NTR, KPN, VPRO, Beeld en Geluid, United, NEP, MAX, Ennatuurlijk, Unbranded , Ericsson, NOS, AVROTROS, BNNVARA en Talpa samen met de gemeente Hilversum de Green Deal Media getekend. Daarmee spreken ze de intentie uit om in de periode van 2016 tot en met 2020 maar liefst 70 procent van de energie die ze nodig hebben uit duurzame bronnen te betrekken. In 2016 is dat percentage al behaald en ook voor 2017 zijn de contracten al afgesloten. Lees hier meer over de Green Deal Media.