Masterclasses

Naam: 
Masterclasses
Type: 
Event

De masterclasses bieden aan de hand van het verhaal van een internationale expert, inspiratie voor strategie en visie. Er wordt dieper ingegaan op actuele thema’s, waardoor ze wat minder praktisch zijn, maar bieden vooral inspiratie en input voor een visie of strategie. De masterclasses zijn met name bedoeld voor beslissers, productmanagers, lectoren, docenten, hoogleraren en business developers in de media. Masterclasses bieden geïnteresseerden de mogelijkheid om de visie van een (internationale) specialist aan te horen, en deze vragen te stellen. De masterclasses zijn kleinschalig (20-30 deelnemers), voor deelname wordt soms een kleine bijdrage gevraagd van ongeveer  €100,-. Elke masterclass is gericht op een specifiek thema.

In het verleden zijn de volgende thema's aan bod gekomen: