Luidheidnormalisatie

Luidheidnormalisatieproject
Nieuws
Luidheid links

Over het Luidheidnormalisatie project

Het project ‘luidheidnormalisatie’ heeft als doel om een eind te maken aan de verschillen in de luidheid van het geluid bij radio en televisie. Menigeen die televisie kijkt zal de luidheidverschillen in het geluid bekend voorkomen. Verschil tussen de programma’s onderling, maar vooral ook het grote onderscheid van programma’s ten opzichte van aankondigingen en reclames. Daarnaast kan ook het verschil tussen zenders onderling fors zijn, wat de kijker merkt bij het overschakelen van het ene naar het andere kanaal.

Dat het luidheidprobleem niet uniek is voor Nederland is aangetoond in diverse internationale onderzoeken en publicaties. Na jaren van onderzoek op wetenschappelijk niveau heeft dat geleid tot een open standaard voor het meten van luidheid en praktische invulling daarvan voor de radio- en televisie-industrie door de European Broadcasting Union (EBU). De Nederlandse bijdrage in dit wereldwijde project is opvallend; de werkgroep Dutch Broadcasting Loudness Committee werkt hier al sinds 2005 aan en heeft inmiddels een internationaal netwerk opgebouwd.

Door de werkgroep onder te brengen bij iMMovator Cross Media Network is voor alle Nederlandse partijen die met dit onderwerp te maken krijgen een duidelijke bron gedefinieerd voor informatie en het uitwisselen van ervaringen. De projectorganisatie voert proactief gesprekken met belangrijke spelers in de markt in de takken productie,  omroepen, distributie, fabrikanten  en de reclamewereld en onderhoudt contacten met de overheid. iMMovator is hiermee aanspreekpunt en kenniscentrum tegelijk.

Meer informatie over het project: