FIT/Living Lab Thuis wonen met dementie

Naam: 
Living Lab Thuis wonen met dementie
Type: 
Project
Datum: 
wo, 12/16/2015
Meer informatie via: 

Mensen die te maken krijgen met dementie willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en ook de overheid stuurt op een samenleving waar mensen oud kunnen worden in hun vertrouwde omgeving. Er is steeds meer (technologische) ondersteuning beschikbaar om langer thuis wonen mogelijk te maken. Voor de persoon met dementie, mantelzorger en zorgverlener is het echter nog moeilijk om te kiezen welke ondersteuning in welke situatie goede resultaten geeft en een ondersteuningspakket op maat te bepalen, i.c. een combinatie van producten en diensten die is afgestemd op de fase van dementie en de specifieke situatie.

De doelstelling van project FIT is om mensen met dementie, mantelzorgers en zorgverleners te helpen bij het kiezen van producten en diensten waarmee dementerenden langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het project wordt in drie fasen uitgevoerd:

1. In kaart brengen vraag en aanbod.
2. De ‘fit’ tussen vraag en aanbod bestuderen, een keuzehulp en een evaluatiemethode ontwerpen.
3. De afrondende fase waarin de keuzehulp wordt getoetst om gepersonaliseerde pakketten voor ondersteuning van mensen met dementie en de mantelzorgers te bepalen.

Mensen met dementie staan in het project centraal; binnen living labs worden zij geïnterviewd, participeren in codesign sessies en testen oplossingen. De kennis over (bruikbare) oplossingen wordt breed gedeeld met de betrokkenen (mensen met dementie, mantelzorgers en zorginstellingen) om tot betere keuzes en passende pakketten te komen. De betrokkenheid van bedrijven uit de creatieve sector zorgt er voor dat de huidige producten en diensten worden verbeterd en er nieuwe product/dienst combinaties en samenwerkingen ontstaan voor betere oplossingen.Hogeschool van Amsterdam, VUmc, Waag Society en TNO gaan in het project nauw samenwerken met de regio Gooi en Vechtstreek. Wetenschap, informatie- en communicatietechnologie wordt samen met zorg ingezet voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, die de wens hebben om thuis te blijven wonen. Lees op de website van de HvA meer over de opzet van het project.

Samenwerking topsectoren

Op 16 december 2015  is bekend gemaakt dat de projectaanvraag FIT is gehonoreerd als een unieke samenwerking tussen de topsectoren Life Sciences & Health en Creatieve Industrie. De topsectoren hebben gezamenlijk een oproep uitgebracht voor cross-over onderzoek naar oplossingen met impact waardoor mensen met dementie langer zelfstandig kunnen blijven, onder de naam Langer zelfstandig met dementie. Naast FIT maakt ook het project Roodkapje aanspraak op de subsidie die verstrekt wordt door de TKI bureau’s van de topsectoren Creatieve Industrie (CLICKNL) en Life Sciences & Health (Health~Holland). De subsidie voor het twee jaar durende project bedraagt 470 duizend euro. Lees hier het persbericht van CLICKNL en Health-Holland over de toekenning.

Regio werkt mee in living labs

Alle partijen in FIT zijn in ‘living labs’ actief betrokken bij de ontwikkeling van ideeën, testen van concepten en eindproducten. De Regio Gooi en Vechtstreek richt zich op mensen met gevorderde dementie (ZZP 3, 4 en 5). De insteek is om met professionele zorg (o.a. Hilverzorg, Vivium, Inovum, Amaris & Buurtzorg), mantelzorgers, hulp van de omgeving, en slimme technologie mensen met dementie zo lang mogelijk te laten thuis wonen. Gedurende het gehele traject vindt snelle feedback plaats naar bedrijven die betrokken zijn bij de living labs. IMMovator en iZovator  zijn partner in het project. Regionale ondernemers die participeren zijn onder andere de Dementiewinkel.nl en de dementie-App. Lees hier meer over de betrokkenheid van de regio Gooi en Vechtstreek.

PARTNERS

Bekijk hier een interview van RTL Z, Van Liempt Live, met projectpartners Pieter Hasenaar (dementia-App) en Jacqueline Rempt (Dementiewinkel.nl):