Create Health - Branche Innovatie Agenda met TNO

Naam: 
Create Health - langer thuis wonen met dementie
Type: 
Project
Datum: 
wo, 02/18/2015
Meer informatie via: 

Langer thuis wonen met Dementie

Op afzienbare termijn worden mensen met dementie niet meer opgenomen in een verzorgingshuis, maar blijven ze thuis wonen. Hoe kunnen we producten en diensten ontwikkelen die bijdragen aan een veilige omgeving thuis? Diensten die mantelzorgers en familie ondersteunen? Diensten die mensen zelf inkopen of door zorginstellingen kunnen worden aangeboden? 

Deze crossover is onderdeel van een samenwerking tussen iMMovator, iZovator en TNO in het kader van een Brancheinnovatieagenda. iMMovator en iZovator brengen je in contact met mogelijke partners, launching customers en maakt je wegwijs in financieringsmogelijkheden. TNO brengt ondersteunende expertise in die zij in andere projecten hebben opgedaan over innovatieve technologie, vernieuwende businessmodellen en de wijze waarop crosssectorale innovatie succesvol werkt. In dit traject ondersteunt TNO deelnemers met kennis en capaciteit tijdens de werksessies. 

Er werd gewerkt aan een pilot in Gooi en Vechtreek: mensen die dementie hebben en niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, worden nu nog opgenomen in een verzorgingshuis. Wanneer je 24 uurs toezicht nodig hebt, niet voldoende structuur in je eigen leven kunt aanbrengen en een gevaar kunt vormen voor jezelf of voor anderen kom je in aanmerking voor een indicatie. Concreet zoomen we in op het thuis laten wonen van mensen met Dementie met een CIZ-indicatie voor een zorgzwaartepakket (ZZP) 4. Mensen met een indicatie voor ZZP4 kunnen nu nog gemiddeld 10-14 uur persoonlijke verzorging per week krijgen in een gestructureerde omgeving met 24 uurs toezicht. Er is geen sprake van een gesloten setting maar een open setting waarbij er behandeling plaatsvindt met behulp van een multidisciplinair team. In de toekomst wonen deze mensen thuis. De pilot in Gooi- en Vechtstreek richt zich erop om met behulp van E-Health en dienstenontwikkeling een veilige omgeving thuis te creëren waardoor deze mensen ook echt thuis kunnen blijven wonen. De pilot wordt uitgevoerd met zorginstellingen uit de regio.

Workshops

Donderdag 12 februari heeft in Bussum op het regiokantoor de kickoff ‘Thuis wonen met dementie’ plaatsgevonden. Onder de 40 deelnemers waren regionale zorginstellingen, dienstverleners, internetbureaus, gamingbedrijven en mediabedrijven.  Er is op creatieve wijze verkend wat er nodig is om met innovatieve en langdurige oplossingen dementerenden in staat te stellen langer thuis te blijven wonen. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Donderdag 19 maart heeft in Bussum op het regiokantoor de follow-up ‘Thuis wonen met dementie’ plaatsgevonden. Er is voor het tweede maal op creatieve wijze verkend wat er nodig is om met innovatieve en langdurige oplossingen dementerenden in staat te stellen langer thuis te blijven wonen. Met de kennis van de voorgaande bijeenkomst gingen de deelnemers dit keer op zoek naar concrete innovaties. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

De laatste workshop vond plaats op woensdag 3 juni. In deze sessie werd ingezoomd op hoe een Living Lab kan worden gecreëerd in Gooi en Vechtstreek om die mensen met dementie (en hun mantelzorgers) in staat te stellen langer zelfstandig te wonen.