Create Energy - Branche Innovatie Contract met TNO

Naam: 
Create Energy
Type: 
Project
Datum: 
wo, 03/04/2015
Meer informatie via: 

In het kader van de Branche Innovatie Agenda met als focus crossovers tussen de creatieve industrie en de energie sector organiseerden we in het voorjaar van 2015 een drietal workshops. In dit traject gaan iMMovator en TNO aan de slag met dienstenontwikkelaars die willen bouwen aan digitale pilotdiensten die gebruik maken van data over energieverbruik en de energieproductie.

In de energiesector is een grote transitie gaande van een centrale (fossiele) energievoorziening naar een decentrale, duurzame energievoorziening, waarbij energie lokaal wordt opgevangen, opgewekt, opgeslagen en gebruikt. In die transitie speelt (energie)data een cruciale rol. Van het in kaart brengen van energiepotenties en kansrijke locaties tot het balanceren van de energie infrastructuur tot mensen in staat stellen regie te voeren over hun eigen energiegebruik en energievoorziening. Wat kan er nu al? Welke data is beschikbaar? Welke diensten kun je ontwikkelen? En voor wie? 

Workshops

De kick-off voor dit traject vond plaats op 4 maart en stond in het teken van een eerste brede verkenning van de mogelijkheden die de energietransitie biedt voor crossovers tussen creatieve bedrijven en bedrijven in de energiesector. Lees hier het verslag van deze sessie.

In de tweede bijeenkomst op20 mei stond de volgende vraag centraal: “Hoe kunnen de aanwezige partijen elkaar kunnen versterken om gezamenlijk nieuwe datagedreven diensten te ontwikkelen die gebruik maken van data over energieverbruik en de energieproductie?”. Lees hier het verslag van de tweede sessie.

Op 7 juli jl. vond de derde bijeenkomst plaats in het kader van het dit traject ‘Create Energy’. Professionals uit de beide sectoren gingen aan de slag met de vraag welke nieuwe data-gedreven diensten zouden kunnen worden ontwikkeld voor het versnellen van de energietransitie. Er werd vooral ingezoomd op energiebesparing voor consumenten op basis van inzicht in verbruik d.m.v. monitoring en presentatie. Lees hier het verslag van deze sessie.